Prace DrogowePrace Drogowe

iconPerfekt Radom - oferta


Roboty asfaltowe

 • Rozbiórki nawierzchni jezdni (ręczne, mechaniczne, frezowanie)
 • Wykonywanie podbudów (z kruszyw, betonowych, asfaltowych)
 • Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych
 • Odtwarzanie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i cieplnych
 • Nakładki asfaltobetonowe ulic, chodników i ścieżek rowerowych

Roboty remontowe

 • Remonty nawierzchni dróg i ulic mieszanką mineralno-asfaltową
 • Remonty nawierzchni dróg i ulic emulsją i grysami

Roboty brukarskie

 • Rozbiórki
 • Remonty cząstkowe chodników
 • Budowa chodników, placów
 • Wykonywanie odnowień nawierzchni
 • Układanie krawężników i obrzeży

Roboty ziemne

 • Budowa i remonty nawierzchni dróg tymczasowych
 • Profilowanie nawierzchni gruntowych
 • Roboty ziemne wąskoprzestrzenne
 • Plantowanie skarp
 • Korytowanie nawierzchni

Roboty pomiarowe

 • Tyczenia
 • Niwelacje

Badania laboratoryjne

 • Pomiary ugięć belką Benkelmana
 • Odwierty nawierzchni
 • Badanie zagęszczenia lekką płytą dynamiczną

Zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów i parkingów

 • Odśnieżanie
 • Zwalczanie śliskości

 

sq2.jpgO naszej firmie


Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT powstało i rozpoczęło działalność w kwietniu 1999 roku.
Jej założycielami są Marek Jaworski i Henryk Karcz – doświadczeni Kierownicy budów na terenie województwa mazowieckiego posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze oraz projektowe z zakresu budownictwa drogowego.

Prowadzili między innymi budowy ul. Szarych Szeregów, przebudowę skrzyżowań ul. Kozienickiej
i ul. Maratońskiej, roboty drogowe na terenie supermarketów Selgros i E.Leclerc ...

więcej

referencje.png

sq2.jpgSkontaktuj się


telefon+ 48 385 08 60

form.png

Realizujemy prace drogowe na terenie całego kraju. Dysponujemy doświadczoną kadrą pracowników dzięki której, zlecone prace wykonujemy fachowo
i profesjonalnie.